Rodzaje Zabiegów

DIAM

Zabieg wykonywany w przypadku

–wypukliny krążka międzykręgowego
– niewielkiego zwężenia kanału kręgowego i/lub kanałów korzeniowych
– przeciążenia stawów kręgosłupa

Implant wprowadza się do tylnej części kręgosłupa i poprzez powiększenie odległości pomiędzy sąsiednimi kręgami doprowadza się do natychmiastowego ustąpienia dolegliwości. Zaletą zabiegu jest minimalne ryzyko uszkodzenia nerwów, czy wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Wspomniane zagrożenia występują podczas przeprowadzania operacji tradycyjną techniką z otwarciem kanału kręgowego.

Kolejną zaletą jest możliwość wykonywania wszelkiego rodzaju ruchów, wysiłku fizycznego, uprawiania sportu wkrótce po zabiegu, co prowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia i możliwości wykonywania pracy wkrótce po zabiegu.

Operacja z użyciem implantów

W przypadku nadmiernej ruchomości kręgosłupa, kolejnych (rewizyjnych) zabiegów operacyjnych oraz istnienia przemieszczeń kręgów (kręgozmyk) konieczne jest zastosowanie implantów w celu zmniejszenia przemieszczenia chorego segmentu ruchowego kręgosłupa i jego stabilizacji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE